Σκούπα πλαστική ίσια για χοντρή βίδα ΚΥΚΛΩΨ
Σκούπα πλαστική ίσια για χοντρή βίδα ΚΥΚΛΩΨ
Κωδικός: ΣΚ12377
Παραγωγός: ΚΥΚΛΩΨ Α.Ε
Τόπος: ΛΑΓΚΑΔΑΣ, Θεσσαλονίκης
Βάρος (kg): 1

Σκούπα πλαστική ίσια για χοντρή βίδα ΚΥΚΛΩΨ.