Σκούπα μαγνητική για χοντρή βίδα ΚΥΚΛΩΨ
Σκούπα μαγνητική για χοντρή βίδα ΚΥΚΛΩΨ
Κωδικός: ΣΚ12378
Παραγωγός: ΚΥΚΛΩΨ Α.Ε
Τόπος: ΛΑΓΚΑΔΑΣ, Θεσσαλονίκης
Βάρος (kg): 1

Σκούπα μαγνητική για χοντρή βίδα ΚΥΚΛΩΨ