Σκούπα πολυτελείας ίσια για χοντρή βίδα ΚΥΚΛΩΨ
Σκούπα πολυτελείας ίσια για χοντρή βίδα ΚΥΚΛΩΨ
Κωδικός: ΣΚ12379
Παραγωγός: ΚΥΚΛΩΨ Α.Ε
Τόπος: ΛΑΓΚΑΔΑΣ, Θεσσαλονίκης
Βάρος (kg): 1

Σκούπα πολυτελείας ίσια για χοντρή βίδα ΚΥΚΛΩΨ.