Φαράσι βαθύ με λάστιχο ΚΥΚΛΩΨ
Φαράσι βαθύ με λάστιχο ΚΥΚΛΩΨ
Κωδικός: ΣΚ12386
Παραγωγός: ΚΥΚΛΩΨ Α.Ε
Τόπος: ΛΑΓΚΑΔΑΣ, Θεσσαλονίκης
Βάρος (kg): 0.5

Φαράσι βαθύ με λάστιχο ΚΥΚΛΩΨ