Φαράσι ορθοστατικό, ορθοπεδικό ΚΥΚΛΩΨ
Φαράσι ορθοστατικό, ορθοπεδικό ΚΥΚΛΩΨ
Κωδικός: ΣΚ12387
Παραγωγός: ΚΥΚΛΩΨ Α.Ε
Τόπος: ΛΑΓΚΑΔΑΣ, Θεσσαλονίκης
Βάρος (kg): 0.5

Φαράσι ορθοστατικό, ορθοπεδικό ΚΥΚΛΩΨ