Δοχεία τροφίμων τετράγωνα 3 τεμ. (2,5 lt, 1,5 lt, 0,95 lt) ΚΥΚΛΩΨ
Δοχεία τροφίμων τετράγωνα 3 τεμ. (2,5 lt, 1,5 lt, 0,95 lt) ΚΥΚΛΩΨ
Κωδικός: ΣΚ12390
Παραγωγός: ΚΥΚΛΩΨ Α.Ε
Τόπος: ΛΑΓΚΑΔΑΣ, Θεσσαλονίκης
Βάρος (kg): 0.6
Δοχεία τροφίμων τετράγωνα 3 τεμ. (2,5 lt, 1,5 lt, 0,95 lt) ΚΥΚΛΩΨ