Δοχεία τροφίμων στρογγυλά σε δίχτυ 4 τεμ. ΚΥΚΛΩΨ 1 lt
Δοχεία τροφίμων στρογγυλά σε δίχτυ 4 τεμ. ΚΥΚΛΩΨ 1 lt
Κωδικός: ΣΚ12392
Παραγωγός: ΚΥΚΛΩΨ Α.Ε
Τόπος: ΛΑΓΚΑΔΑΣ, Θεσσαλονίκης
Βάρος (kg): 1

Δοχεία τροφίμων στρογγυλά 4 τεμ. ΚΥΚΛΩΨ 1 lt