Κάδος απορριμάτων με χερούλι 60 lt ΚΥΚΛΩΨ
Κάδος απορριμάτων με χερούλι 60 lt ΚΥΚΛΩΨ
Κωδικός: ΣΚ12481
Παραγωγός: ΚΥΚΛΩΨ Α.Ε
Τόπος: ΛΑΓΚΑΔΑΣ, Θεσσαλονίκης
Βάρος (kg): 4
Κάδος απορριμάτων με χερούλι 60 lt ΚΥΚΛΩΨ