Κάδος απορριμάτων κουζίνας με πεντάλ 35 lt ΚΥΚΛΩΨ
Κάδος απορριμάτων κουζίνας με πεντάλ 35 lt ΚΥΚΛΩΨ
Κωδικός: ΣΚ12482
Παραγωγός: ΚΥΚΛΩΨ Α.Ε
Τόπος: ΛΑΓΚΑΔΑΣ, Θεσσαλονίκης
Βάρος (kg): 4

Κάδος απορριμάτων κουζίνας με πεντάλ 35 lt ΚΥΚΛΩΨ