Τηγανόψωμο Ευβοίας (2 τεμ.) ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ
Τηγανόψωμο Ευβοίας (2 τεμ.) ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ
Κωδικός: ΝΠ12508
Παραγωγός: ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ ΑΡΤΟΣ & ΖΥΜΗ ΑΒΕΕ
Τόπος: ΧΑΛΚΙΔΑ, Εύβοιας
Βάρος (kg): 1

Τηγανόψωμο Ευβοίας (2 τεμ.) ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ