Πίτσα οικογενειακή (3 τεμ.) ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ
Πίτσα οικογενειακή (3 τεμ.) ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ
Κωδικός: ΝΠ12512
Παραγωγός: ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ ΑΡΤΟΣ & ΖΥΜΗ ΑΒΕΕ
Τόπος: ΧΑΛΚΙΔΑ, Εύβοιας
Βάρος (kg): 1

Πίτσα οικογενειακή (3 τεμ.) ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ