Δίσκοι 60+60 δώρο στρογγυλοί SEPTONA
Δίσκοι 60+60 δώρο στρογγυλοί SEPTONA
Κωδικός: ΚΑ12729
Παραγωγός: SEPTONA A.B.E.E.
Τόπος: ΟΙΝΟΦΥΤΑ, Βοιωτίας
Βάρος (kg): 0.1

Δίσκοι 60+60 δώρο στρογγυλοί SEPTONA