Βούρτσα υποδημάτων τρίχα αλοιφής ΚΥΚΛΩΨ
Βούρτσα υποδημάτων τρίχα αλοιφής ΚΥΚΛΩΨ
Κωδικός: ΣΚ14532
Παραγωγός: ΚΥΚΛΩΨ Α.Ε
Τόπος: ΛΑΓΚΑΔΑΣ, Θεσσαλονίκης
Βάρος (kg): 1

Βούρτσα υποδημάτων τρίχα αλοιφής ΚΥΚΛΩΨ