Πιάτο βαθύ ΚΥΚΛΩΨ
Πιάτο βαθύ ΚΥΚΛΩΨ
Κωδικός: ΣΚ14779
Παραγωγός: ΚΥΚΛΩΨ Α.Ε
Τόπος: ΛΑΓΚΑΔΑΣ, Θεσσαλονίκης
Βάρος (kg): 0.1

Πιάτο βαθύ ΚΥΚΛΩΨ