Καλάθι για μανταλάκια ΚΥΚΛΩΨ
Καλάθι για μανταλάκια ΚΥΚΛΩΨ
Κωδικός: ΣΚ14782
Παραγωγός: ΚΥΚΛΩΨ Α.Ε
Τόπος: ΛΑΓΚΑΔΑΣ, Θεσσαλονίκης
Βάρος (kg): 0.2

Καλάθι για μανταλάκια ΚΥΚΛΩΨ