Φαράσι με σκούπα σετ ΚΥΚΛΩΨ
Φαράσι με σκούπα σετ ΚΥΚΛΩΨ
Κωδικός: ΣΚ15378
Παραγωγός: ΚΥΚΛΩΨ Α.Ε
Τόπος: ΛΑΓΚΑΔΑΣ, Θεσσαλονίκης
Βάρος (kg): 1

Φαράσι με σκούπα σετ ΚΥΚΛΩΨ