Asparagus green VIOFARMA STEFANIDI 450 gr
Photos
  • Asparagus green VIOFARMA STEFANIDI 450 gr
Asparagus green VIOFARMA STEFANIDI 450 gr
CODE: ΟΡ18630
Producer: STEFANIDIS' VIOFARMA
Place: KRYA VRYSI, Pella
WEIGHT: 0.45

Asparagus green VIOFARMA STEFANIDI 450 gr.

asparagus, water, salt, white vinegar, sugar, mustard seeds.