Spoon sweet Eggplant Antigonides 480gr
Spoon sweet Eggplant Antigonides 480gr
CODE: 13600119
Producer: WOMEN' S AGRICULTURAL COOPERATIVE OF GONON "ANTIGONIDES"
Place: LARISA, Larissa
WEIGHT: 0.48

Spoon sweet Eggplant Antigonides 480gr